Participating Students

Schedule

Tuesday, 14:00 – 15:30: Master Class on Career Challenges
Tuesday, 16:00 – 17:00: Master Class on Poster Presentation
Wednesday, 12:30 – 14:00: Master Class on Paper Presentation

Participating Students

 • Robert Lim
 • Ayush Dusia
 • Veronica Del Carmen Estrada Galinanes
 • Benjamin Klenk
 • Wei Xie
 • Yang Yang
 • Vincenzo De Maio
 • Jianping Zeng
 • Sean McDaniel
 • Aaron Landwehr
 • Jose Manuel Monsalve Diaz
 • Dylan Chapp
 • Md Atiqul Mollah
 • Jon Calhoun
 • Taylor Groves
 • Arash Rezaei
 • Dong Wan Kim
 • Kittisak Sajjapongse
 • Teng Wang
 • Steven Feldman
 • Yuping Fan
 • Eduardo Berrocal
 • Min Si
 • Xu Yang
 • Mustafa Khaleel
 • Zhou Zhou
 • Xin Zhao
 • Tonglin Li
 • Lavanya Muthu
 • Ning Liu
 • Mei Liang
 • Jiaqi Liu
 • Dana Akhmetova